Άσκηση Ιδιωτικού Έργου

[υπο αναθεωρηση]

Για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 επόμενα του Ν. 3528 / 2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας) απαιτείται:

 

Αίτηση του υπαλλήλου, σύμφωνα με το υπόδειγμα, η οποία υποβάλλεται στη Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 

Συνημμένα υποβάλλονται:

 

  • Βεβαίωση του φορέα, όπου πρόκειται να απασχοληθεί ο υπάλληλος (συνημμένο 1), στην οποία θα αναγράφονται:

α) το αντικείμενο της απασχόλησης

β) οι συνολικές ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα

γ) ποιες ημέρες και ώρες θα απασχολείται στο εν λόγω έργο ο  υπάλληλος

 

  • Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου, όπου υπηρετεί, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το έργο, που θα παρέχει ο υπάλληλος, σύμφωνα με τη βεβαίωση του φορέα (συνημμένο 1), δεν παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, (συνημμένο 2).

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Emblems emblem important icon32x32 ΠΡΟΣΟΧΗ

Απο τη ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

οι Αιτήσεις για τη χορήγηση

"Βεβαιώσεων εξαετούς ή εννεαετούς επιτυχούς παρακολούθησης"

σε ελληνικό σχολείο, θα παραλαμβάνονται απο την υπηρεσία μας,

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

στο  phone icon24x24 2106450748

Λειτoυργία τηλεφώνου ΜΟΝΟ κάθε ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ, 09:00-13:00

Exclamation icon32x32

Η προσέλευση πρέπει να γίνεται
αυστηρά στην καθορισμένη ώρα του ραντεβού.

Το ωράριο θα τηρείται αυστηρά για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Emblems emblem important icon32x32 ΠΡΟΣΟΧΗ

Θα παραλαμβάνονται αιτήσεις μόνο όταν τα στοιχεία των
βεβαιώσεων από τα σχολεία συμφωνούν με τη
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Exclamation icon32x32

(Όνομα-Επίθετο-Όνομα Πατέρα-Όνομα Μητέρας να είναι ΙΔΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ
σε όλα τα δικαιολογητικά)

Οι Δικηγόροι μπορούν να προσέρχονται τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13.00 – 13.30

Οδηγίες της ΠΔΕ Αττικής για τη διαδικασία απόκτησης της ελληνικής Ιθαγένειας

ΑΙΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (προς την ΠΔΕ Αττικής) PDF | DOC

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (αν η αίτηση κατατίθεται απο εκπρόσωπο) PDF | DOC

Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Έργου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΕΕΠ

 

Εν όψει των προσλήψεων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το έτος 2018-2019 και με αφορμή υποβληθέντα αιτήματα για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου στο ΠΥΣΕΕΠ Αττικής,  σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΠΥΣΕΕΠ Αττικής  ως εξής:

  1.    ΑΙΤΗΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ  (Υπόδειγμα 1 *έγινε αλλαγή του Εντύπου την 17/1/2019)
  2.    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ (Υπόδειγμα 2)

Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/-τρια είναι αυτοαπασχολούμενος/-η, συμπληρώνει στην υπεύθυνη δήλωση την έδρα εργασίας του/της (ακριβής διεύθυνση) και τις  ημέρες και ώρες απασχόλησής του/της εβδομαδιαίως.

-ΒΕΒΑΙΩΣΗ του σχολείου ή της υπηρεσίας ότι το έργο του/της ……….…… κλάδου…. …… στο σχολείο/υπηρεσία δεν παρακωλύεται από την άσκηση του ιδιωτικού του/της έργου.

-ΒΕΒΑΙΩΣΗ του ιδιώτη εργοδότη ή φορέα, στην οποία θα προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο θα απασχοληθεί ο ενδιαφερόμενος (και το οποίο δεν μπορεί να είναι προγενέστερο της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του στο ΠΥΣΕΕΠ) καθώς και ο τόπος, το είδος της απασχόλησης και οι ώρες απασχόλησης την εβδομάδα.

 

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στα παρακάτω σημεία :

Ø  Η αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο πριν την έναρξη του έργου, ώστε να έχει το Συμβούλιο τον επαρκή χρόνο για να αποφανθεί για την χορήγηση ή μη αυτής. 

 

Ø  Χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ δεν είναι δυνατή.